COMPLEXowe zarządzanie
nieruchomościami komercyjnymi

Działamy profesjonalnie, efektywnie oraz elastycznie. Wiemy jak ważne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, dlatego w naszej dzielności wykorzystujemy najlepsze praktyki operacyjne, które pozwolą na usprawnienie
procesów i redukcję kosztów.
01
Indywidualne
podejście
02
Proaktywne
zarządzanie
03
Pewność wysokiej
jakości usług
04
Zapewnienie
bezpieczeństwa
Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on
w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych
i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.
/ Henry Ford, założyciel Ford Motor Company
Zapewniając wsparcie
w bieżącej obsłudze obiektów,
oferujemy naszym Klientom:
Zarządzanie techniczne - Facility Management
01
Organizacja i prowadzenie działań mających na celu utrzymaniem nieruchomości w prawidłowym stanie
02
Fachowa obsługa urządzeń i instalacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami
03
Kontrola i nadzór nad sprawnym działaniem maszyn, urządzeń i sieci elektryczno–energetycznych
04
Przeprowadzanie remontów, renowacji i konserwacji
na terenie nieruchomości
05
Organizowanie i nadzór nad dokonywaniem drobnych napraw (czy sami Państwo dokonują naprawy?)
06
Planowanie niezbędnych przeglądów związanych
z bieżącą eksploatacją nieruchomości
07
Prowadzenie cyklicznych, planowych i nieplanowych oględzin i inspekcji
08
Wykonywanie pomiarów okresowych
09
Kontrolowanie kosztów związanych z dostawami energii oraz utrzymaniem urządzeń i instalacji,
10
Prowadzenie procesów przetargowych związanych z wyborem wykonawców zewnętrznych oraz negocjowanie warunków umowy
11
Zarządzanie pracą podwykonawców
12
Nadzór nad użytkowaniem przez najemców powierzchni komercyjnych
13
Analiza rynku i monitorowanie pojawiania się nowych technologii
14
Przygotowywanie propozycji na usprawnienie realizowanych działań i procesów
15
Sporządzanie comiesięcznych raportów i przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej z przeprowadzonych działań
Zarządzanie infrastrukturalne
01
Sprzątanie powierzchni wspólnej, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych technicznych,
02
Całoroczny serwis terenu zewnętrznego – sprzątanie, odśnieżanie
03
Prace ogrodnicze – utrzymanie żywopłotów i drzew, pielęgnację trawników.
Ochrona przeciwpożarowa
01
Zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomości
02
Tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia
03
Tworzenie (aktualizacja) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
04
Tworzenie (aktualizacja) planów ewakuacyjnych
05
Szkolenia z zakresu ppoż.
06
Sprawdzenie warunków oraz przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych dla obiektów, dla których wymagają tego przepisy
07
Opracowywanie procedur, audytów, opinii, doradztwo
08
Kontrola obiektów pod względem ochrony ppoż. np. poprzez sprawdzenie wyposażenia w niezbędne urządzenia ppoż. (urządzenia, gaśnice, oznakowanie), przeprowadzania wymaganych prawem przeglądów, przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

Korzyści płynące ze współpracy

Obniżenie kosztów

Korzystanie z usług sprawdzonego administratora, pozwala obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć dynamikę działań. jako zarządca nieruchomości posiadamy wypracowane i długotrwałe relacje z firmami zewnętrznymi
i podwykonawcami różnych usług, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować korzystniejsze rozwiązania.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Powierzenie zadań wyspecjalizowanemu podmiotowi, który posiada zespół doświadczonych zarządców nieruchomości, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz specjalistyczne zespoły serwisowe, a także inspektorów ogólnobudowlanych i branżowych pozwala na uzyskanie wysokiej jakości usług
i gwarancję najwyższej jakości usług oraz

Kompleksowe usługi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eget luctus urna, non sodales odio. Etiam vel ultricies urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eget luctus urna, non sodales odio. Etiam vel ultricies urna.

Krótki paragraf
treściowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
Napisz do nas
biuro@admincomplex.pl