COMPLEXowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Celem profesjonalnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości - zarówno od strony technicznej, jak i operacyjnej, które może realnie przyczynić się do osiągnięcia sukcesu i rozwoju biznesu przez jej właściciela.
1
Indywidualne
podejście
2
Proaktywne
zarządzanie
3
Kompleksowa oferta
4
Bogate doświadczenie
Obiekty komercyjne
Zrządzanie, koordynacja i kontrola
Przeglądy techniczne
Prace porządkowe
Optymalizacja kosztów zużycia mediów
Zarządzanie całościowe obiektami Property Management:
01
Koordynowanie wszelkich działań składających się na bieżące zarządzanie obiektem oraz procesami administracyjnymi
02
Kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
03
Przygotowywanie budżetów opex, capex, marex i kontrola ich realizacji
04
Wdrażanie i nadzorowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zużycia mediów
05
Nadzór nad zachowaniem czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu
06
Kompleksowa obsługa umów najmu oraz współpraca z najemcami
07
Opracowanie procedur postępowania w razie sytuacji awaryjnych bądź kryzysowych, a następnie ich wdrożenie
Zarządzanie techniczne obiektami Facility Management:
01
Bieżący nadzór nad pracą urządzeń i instalacji znajdujących się w obiekcie
02
Nadzór nad technicznym bezpieczeństwem użytkowania i właściwą eksploatacją obiektu
03
Koordynacja usuwania usterek gwarancyjnych i pogwarancyjnych
04
Opracowywanie harmonogramów przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń oraz prawem budowlanym, a także nadzór nad ich realizacją
05
Prowadzenie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej związanej z eksploatacją obiektu oraz książki obiektu budowlanego
06
Reprezentowanie właściciela obiektu przed organami państwowymi oraz innymi organami kontrolnymi w zakresie związanym z funkcjonowaniem obiektu
07
Organizowanie przetargów ofertowych w celu wyboru najlepszych wykonawców prac lub usług
Zarządzanie infrastrukturą obiektu
01
Sprzątanie powierzchni wspólnej, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i technicznych
02
Całoroczny serwis terenu zewnętrznego – sprzątanie, odśnieżanie
03
Prace ogrodnicze – utrzymanie żywopłotów i drzew, pielęgnację trawników
Dlaczego warto przekazać zarządzanie nieruchomościami doświadczonemu zarządcy?
Obniżenie kosztów
Korzystanie z usług sprawdzonego administratora, pozwala obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć dynamikę działań. Jako zarządca nieruchomości posiadamy wypracowane i długotrwałe relacje z firmami zewnętrznymi i podwykonawcami różnych usług, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej optymalne rozwiązania.
Zapewnienie bezpieczeństwa
Powierzenie zadań zarządcy nieruchomości, który posiada doświadczony zespół oraz specjalistyczne serwisy techniczne, jest gwarancją należycie wykonanych zadań oraz źródłem bezpieczeństwa technicznego nieruchomości.
Utrzymanie sprawnego funkcjonowania
Zarządzanie nieruchomościami przez Admin Complex pozwala na sprawne funkcjonowanie całego obiektu, dzięki zapewnieniu kompleksowej obsługi oraz ciągłego nadzoru nad zakresem powierzonych prac.
Poznaj ofertę zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
Napisz do nas
biuro@admincomplex.pl